​Các Mẫu Lãnh sự

​STT ​Các Biểu mẫu
​1.​Tờ khai đăng ký khai sinh
Tải về​
​2.Tờ khai đăng ký kết hôn​Tải về
​3.Tờ khai đăng ký khai tử​Tải về
​4.Tờ khai đăng ký giám hộ​​Tải về
​5.Tờ khai chấm dứt giám hộ​Tải về
​6.Tờ khai đăng ký nhận Cha-Mẹ-Con​​​Tải về
​7.Tờ khai ghi chú khai sinh​Tải về
​8.​Tờ khai ghi chú kết hôn
​Tải về
​9.​Tờ khai ghi chú ly hôn
​Tải về
​10.​Tờ khai ghi chú việc khai tử
​Tải về
​11.Tờ khai ghi chú việc thay đổi hộ tịch​​Tải về
​12.Tờ khai đăng ký lại khai sinh​​Tải về
​13.Tờ khai đăng ký lại kết hôn​​Tải về
​14.Tờ khai đăng ký lại khai tử​​Tải về
​15.Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc​​Tải về
​16.Tờ khai yêu cầu bản sao trích lục hộ tịch​Tải về
​17.Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân​Tải về
​18.Tờ khai ghi chú việc nuôi con nuôi​Tải về
​19.Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận Cha-Mẹ-Con​​Tải về
​20.​Mẫu Lý lịch tự khai
​Tải về
​21.Tờ khai đăng ký lại kết hôn​​Tải về
​22.Tờ khai đăng ký lại khai sinh​​Tải về
​23.Tờ khai đăng ký lại khai tử​​Tải về
​24.​Tờ khai cấp hộ chiếu
​Tải về
​25.​Tờ khai đề nghị chứng thựcTải về
​26.​Visa ApplicationTải về
​27.​​​Đơn xin đưa thi hài, tro cốt về Việt NamTải về​​
28.​​Đơn xin thôi quốc tịch​​​​​​Tải về
29.​​​Đơn xin xác nhận quốc tịch Việt Nam​​​Tải về
30.​M​ẫu đăng ký công dân​​​Tải về
​31.Tờ khai cấp miễn thị thực​Tải về
​32.Tờ khai lý lịch kèm đơn thôi quốc tịch​​Tải về​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:e789379f-1259-00b1-f47c-df32105926ce