​​Các Mẫu Lãnh sự

​STT ​Các Biểu mẫu
​1.​Tờ khai đăng ký khai sinh
Tải về​
​2.Tờ khai đăng ký kết hôn​Tải về
​3.Tờ khai đăng ký khai tử​Tải về
​4.Tờ khai đăng ký giám hộ​​Tải về
​5.Tờ khai chấm dứt giám hộ​Tải về
​6.Tờ khai đăng ký nhận Cha/Mẹ-Con​​​Tải về
​7.Tờ khai ghi chú khai sinh​ (ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài)Tải về
​8.​Tờ khai ghi chú kết hôn (ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài)
​Tải về
​9.​Tờ khai ghi chú ly hôn (ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài)
​Tải về
​10.​Tờ khai ghi chú việc khai tử (ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài)
​Tải về
​11.Tờ khai ghi chú việc thay đổi hộ tịch​​Tải về
​12.Tờ khai đăng ký lại khai sinh​​Tải về
​13.Tờ khai đăng ký lại kết hôn​​Tải về
​14.Tờ khai đăng ký lại khai tử​​Tải về
​15.Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc​, giới tính​Tải về
​16.Tờ khai yêu cầu bản sao trích lục hộ tịch (bản sao giấy khai sinh, bản sao giấy đăng ký kết hôn...)​Tải về
​17.Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân/xác nhận đủ điều kiện kết hôn ​Tải về
​18.Tờ khai ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài​Tải về
​19.Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận Cha/Mẹ-Con​​Tải về
​20.Tờ khai lý lịch (dùng kèm theo Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Tờ khai xin cấp Giấy thông hành/cấp lại hộ chiếu mất...)
​Tải về
​21.Tờ khai đăng ký lại kết hôn​​Tải về
​22.Tờ khai đăng ký lại khai sinh​​Tải về
​23.Tờ khai đăng ký lại khai tử​​Tải về
​24.​Tờ khai cấp hộ chiếu/giấy thông hành (trường hợp xin cấp lại hộ chiếu mất hoặc cấp giấy thông hành cần thêm Tờ khai lý lịch)
​Tải về
​25.​Tờ khai đề nghị chứng thực (chứng thực chữ ký, chứng thực bản dịch, chứng thực bản sao...), hợp pháp hóa lãnh sựTải về
​26.​Visa ApplicationTải về
​27.​​​Đơn xin đưa thi hài, di hài, tro cốt về Việt NamTải về​​
28.​​Đơn xin thôi quốc tịch​​​ Việt Nam (kèm theo Tờ khai lý lịch)​​​Tải về
29.​​​Đơn xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam​​​Tải về
30.​M​ẫu đăng ký công dân​​​Tải về
​31.Tờ khai cấp Giấy miễn thị thực​Tải về
​32.Tờ khai lý lịch kèm đơn thôi quốc tịch​​Tải về​​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​

 Tin khác

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:5c2933a1-323a-00b1-f47c-de11f84c631a