​​​​​​ • Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Fukuoka - Nhật Bản

  Địa chỉ: 4F AQUA HAKATA, Nakasu 5-3-8, Hakata-ku, Fukuoka-shi, ​Fukuoka, ​ JAPAN 810-0801

  Điện thoại: (+81) 92 263 7668​;

  Fax: (+81) 92 263 7676;

  Email: tlsqvn-fukuoka@mofa.gov.vn

                                                                           Cán bộ Tổng Lãnh sự quán

  1. Ông Vũ Bình                          -   Tổng Lãnh sự ​

 • 2. Ông Nguyễn Văn Lợi            -   Lãnh sự 

 • 3. Ông Nguyễn Thành Trung   -   Lãnh sự ​​

 • 4. Bà  Ngô Mai Anh                   -  Lãnh sự ​​

 • 5. Ông Phạm Văn Bình             -  Tài chính, kỹ thuật


 • (Cập nhật ngày 9/7/2021)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​