​​

​​​​​​​​​Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (TLSQ)  xin thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hàng ngày và lịch nghỉ Tết năm 2020 như sau: 

 1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (各種手続きの受付及び結果の返却)

Sáng 9:00 - 12:00; Chiều 2:00 - 5:00  các ngày trong tuần, trừ thứ Bảy, chủ Nhật và các ngày Lễ lớn của Việt Nam, Nhật Bản

 (受付時間は、月曜~金曜、午前9:00~12:00、午後2:00~5:00。なお、土曜、日曜、ベトナム・日本の祝日による休日は休館です)

2. Lịch nghỉ Tết 2020 (2020 年正月の休館)​


​THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ TẾT 2020

1. Tết Dương lịch   :  28/12/2019 – 5/01/2020 (09 ngày).

2. Tết Nguyên đán  :  23 – 29/01/2019  (07 ngày).

                                 
2020 年新年休館のおらせ

1.陽暦の正月  : 2019年12月28日~ 2020年1月5日(9日間)。

2.ベトナム旧正月    : 2020年1月23日~ 1月29日(7日間)。
                

Notice on 2020 New Year Holidays

1. New Year : December 28th 2019 ~ January 5th 2020 (9 days).

2. Vietnamese Traditional New Year: January 23rd ~ 29th2019 ( 7 days).​


Fukuoka, 6/12/2019  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​