THÔNG BÁO

Thực hiện Khoản 4, Điều 6, Thông tư 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định "Khi tỷ giá quy đổi từ đồng đô la Mỹ ra đồng nước sở tại biến động tăng hoặc giảm 10% so với tỷ giá quy đổi đang áp dụng, Thủ trưởng Cơ quan đại diện được quy định lại mức thu và lệ phí lãnh sự bằng đồng tiền nước sở tại theo tỷ giá quy đổi mới";

Căn cứ tỷ giá bán ra giữa đồng đô la Mỹ và đồng Yên Nhật tiếp tục biến động tăng trên 10% trong thời gian qua so với tỷ giá quy đổi đang áp dụng;

Căn cứ Công điện số NBA CĐ 376 ngày 27/10/2022 của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản báo cáo Bộ Ngoại giao về việc áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn về tỷ giá quy đổi mới,

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản trân trọng thông báo áp dụng tỷ giá quy đổi từ đồng đô la Mỹ ra đồng Yên Nhật trong công tác thu phí và lệ phí lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán là 1 đô la Mỹ bằng 140 Yên Nhật (1 $ = 140 Yen). 

Thời gian áp dụng: Từ 01/11/2022.

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​