Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ)

 

Fukuoka, ngày 21/02/2023

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP/ ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG 

VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC LÃNH SỰ 

 

           Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản xin thông báo (bắt đầu thực hiện từ ngày 01/03/2023):

          Cấp/đổi hộ chiếu phổ thông, để đảm bảo đúng quy định về việc cấp/đổi hộ chiếu, trân trọng đề nghị công dân đến trực tiếp TLSQ để làm thủ tục cấp/đổi hộ chiếu. Trong trường hợp công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị liên hệ với TLSQ qua địa chỉ email vnconsulate.fukuoka@gmail.com  TLSQ sẽ xem xét giải quyết. Công dân vào đường link https://vnconsulate-fukuoka.mofa.gov.vn/vi-vn/Consular%20Services/Consular%20Procedure/Trang/default.aspx để xem hướng dẫn cấp/đổi hộ chiếu và các thủ tục lãnh sự, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ trước khi đến làm thủ tục.

          Thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục, hồ sơ Lãnh sự  (từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ):

          Sáng nhận hồ sơ: Từ 09.00 đến 12.00. 

          Chiều trả kết quả: Từ 14.00 đến 15.30.

          Xin trân trọng thông báo./. ​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​