​​Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ)

Fukuoka, ngày 22/11/2022

THÔNG BÁO KHÔNG TIẾP KHÁCH SÁNG NGÀY 29 THÁNG 11

 

Do có công việc đột xuất, TLSQ không tiếp khách vào buổi sáng ngày 29/11​/2022.

 

Trường hợp khẩn cấp, đặc biệt về bảo hộ công dân Việt Nam, vui lòng gọi số080 3984 6668 hoặc 080 4279 7302.

 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị!​

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​