Thông báo

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ 

CỦA NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (9/11) và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trên cơ sở hướng dẫn về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài" của Bộ Tư pháp và hướng dẫn của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (TLSQ) trân trọng thông báo về cuộc thi để các tổ chức, hội đoàn của người Việt Nam thông báo rộng rãi cho cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài khu vực Kyushu biết, hưởng ứng, tham gia dự thi.

http://dic.gov.vn/uploads/news/2022_10/anh-tuyen-truyen-cuoc-thi.jpg

Nội dung thi liên quan đến các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài, người gốc Việt Nam; pháp luật về cư trú, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh; đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào việt Nam trong mọi lĩnh vực.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới hạn về phạm vi địa lý.

Thời gian tổ chức cuộc thi trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen

https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen/Pages/CuocThiTT.aspx

Mỗi lượt thi gồm 20 câu hỏi (19 câu trắc nghiệm được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban tổ chức và 01 câu dự đoán số người trả lời chính xác tất cả các câu hỏi trắc nghiệm của cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm: 11 giải, trong đó: 01 giải nhất (6.000.000 đồng); 02 giải nhì; (3.000.000 đồng/giải);  03 giải ba (2.000.000 đồng/giải) và 05 giải khuyến khích (1.000.000 đồng/giải)./.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​