​​​​​​​ • Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Fukuoka - Nhật Bản

  Địa chỉ: 4F AQUA HAKATA, Nakasu 5-3-8, Hakata-ku, Fukuoka-shi, ​Fukuoka, ​ JAPAN 810-0801

  Điện thoại: (+81) 92 263 7668​;

  Fax: (+81) 92 263 7676;

  Email: tlsqvn-fukuoka@mofa.gov.vn

                                                                           Cán bộ Tổng Lãnh sự quán

  1.  Bà Vũ Chi Mai                      -   Tổng Lãnh sự ​

 • 2. Ông Vũ Văn Trường   -   Lãnh sự ​​

 • 3. Bà  Ngô Mai Anh                   -  Lãnh sự ​​

 • 4. Ông Nguyễn Hồng Linh        -  Lãnh sự ​​

 • 5. Ông Nguyễn Đình Trung             -  Tài chính, kỹ thuật


 • (Cập nhật ngày 29/11/2022)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​