​Thông tin cơ bản về 
Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản

TLS VU BINH.jpg

​Họ và tên :   Vũ Bình

Năm sinh:   1961

Quê quán:  Ninh Bình

Học vấn

1983             Cử nhân Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) 

1996             Thạc sỹ chuyên ngành Nghiên cứu phát triển quốc tế, Đại học Bradford, Vương quốc Anh                          

Sự nghiệp ngoại giao

5/2019  -            Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản

2018 -                Phó Tổng Thư ký ​​Ủy ban Quốc gia ​UNESCO Việt Nam

2014 - 4/2019    Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại ​​và UNESCO, Bộ Ngoại giao

12/2014             Được phong hàm "Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

2011 - 2014       Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hy Lạp

10/2010 - 1/2011 Công sứ ​Đại biện lâm thời, Trưởng đoàn công tác mở Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội                                             chủ nghĩa Việt Nam tại Hy Lạp

2007 - 2010       Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,                                            Bộ Ngoại giao

2005 - 2006      Thành viên Ban Lãnh đạo Hội Việt - Mỹ, Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị Việt Nam

2000 - 2004      Tham tán Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ

1997- 2000        Phó Giám đốc Phòng Biên phiên dịch, Bộ Ngoại giao 

1996 -1997        Chuyên viên Trung tâm Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao 

1992 - 1995       Chuyên viên Trung tâm Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao

1988 - 1991      Tùy viên, Thư ký Đại sứ, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ

1984 - 1988      Chuyên viên Trung tâm Báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​