TIỂU SỬ

Tổng Lãnh sự, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Fukuoka, Nhật Bản

 

                               ảnh chân dung Mai.jpg                                       

 

 

 

Thông tin cá nhân:

Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai, sinh năm 1971 tại Hà Nội. ​

 

Học vấn

1989 - 1993                Cử nhân, Học viện Ngân hàng.

1998 – 2001               Cử nhân, Đại học Tài Chính Kế toán.

2008 – 2010               Thạc sỹ, Đại học Griggs, Hoa Kỳ, Thạc Sỹ chuyên ngành Quản trị - Kinh doanh.

2012 – 2014               Cử nhân, Học viện Báo chí – Tuyên truyền.

 

Sự nghiệp ngoại giao

 

25/10/2022 – Đến nay Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản.

 

2020 – 24/10/2022     Phó Vụ trưởng vụ Quan hệ, Kinh tế Khoa học, Công Nghệ, Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

 

2018 – 2020               Trưởng Ban Nghi lễ Đối ngoại Cục Lễ Tân Nhà nước.

 

2015 – 2018               Phó Tổng lãnh sự, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hongkong.

 

2012 - 2015                Chánh Văn phòng Cục Lễ tân Nhà nước.

 

2011 – 2012                Phó trưởng Ban Nghi lễ đối ngoại Cục Lễ tân Nhà nước.

2006 – 2011                Vụ Lễ Tân Nhà nước.

2003 – 2006               Cán bộ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Dubai – Tiểu các Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

1997 – 2003               Bí thư đoàn Thanh niên, chuyên trách công tác đoàn Thanh niên, Bộ Ngoại giao.           

1994 – 1997                Phóng viên, Biên tập viên Tuần báo Quốc tế, Bộ Ngoại giao.

 

 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​