Download Fukuoka Consular Form / ダウンロード 福岡領事申請書

​STT ​Các Biểu mẫu
​1.​Tờ khai đăng ký khai sinh
Tải về​
​2.Tờ khai đăng ký kết hôn​Tải về
​3.Tờ khai đăng ký khai tử​Tải về
​4.Tờ khai đăng ký giám hộ​​Tải về
​5.Tờ khai chấm dứt giám hộ​Tải về
​6.Tờ khai đăng ký nhận Cha-Mẹ-Con​​​Tải về
​7.Tờ khai ghi chú khai sinh​Tải về
​8.​Tờ khai ghi chú kết hôn
​Tải về
​9.​Tờ khai ghi chú ly hôn​
​Tải về
​10.​Tờ khai ghi chú việc khai tử
​Tải về
​11.Tờ khai ghi chú việc thay đổi hộ tịch​​Tải về
​12.Tờ khai đăng ký lại khai sinh​​Tải về
​13.Tờ khai đăng ký lại kết hôn​​Tải về
​14.Tờ khai đăng ký lại khai tử​​Tải về
​15.Tờ khai thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc​​Tải về
​16.Tờ khai yêu cầu bản sao trích lục hộ tịch​Tải về
​17.Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân​Tải về
​18.Tờ khai ghi chú việc nuôi con nuôi​Tải về
​19.Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận Cha-Mẹ-Con​​Tải về
​20.​Mẫu Lý lịch tự khai
​Tải về
​21.Tờ khai đăng ký lại kết hôn​​Tải về
​22.Tờ khai đăng ký lại khai sinh​​Tải về
​23.Tờ khai đăng ký lại khai tử​​Tải về
​24.​Tờ khai cấp hộ chiếu
​T​ải về
​25.​Tờ khai đề nghị chứng thựcTải về​
​26.​Visa Application​Tải về
​27.​Đơn xin đưa thi hài, tro cốt về Việt Nam​Tải về
​28.​Đơn xin thôi quốc tịch​Tải về
​29.​Đơn xin xác nhận quốc tịch Việt Nam​Tải về
​30.​​M​ẫu đăng ký công dân​Tải về
​31.​Tờ khai cấp miễn thị thực​Tải về
​32.​Tờ khai lý lịch kèm đơn thôi quốc tịch​Tải về


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​